Omställning

Till ett hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart liv

”BORTOM MÖJLIGHETSHORISONTEN”

Välkommen att boka workshop för din förening, företaget och lokalsamhället!

Vi vet att en omfattande energi- och samhällsomställning är nödvändig för att skapa regenerativa lokalsamhällen och bromsa  klimatkrisen. Men många upplever att avståndet mellan “vad som behöver göras” och “vad vi kan göra” är stort och svårt att överbrygga, inte minst på kommunal och regional nivå.

För att minska detta avstånd har Omställningsnätverket tillsammans med KTH utvecklat Bortom möjlighetshorisonten; en workshop för lokala och regionala politiker, tjänstemän, entreprenörer och representanter från näringsliv och civilsamhälle, där deltagarna tillsammans genomför ett tankeexperiment.

Jag kommer ut till er i Uppsala, Stockholm, Sala, Västerås, Avesta med omnejd och håller en tre-fyra timmars workshop för att initiera ett omställningsprojekt. Sen följer jag upp och stöttar i processen framåt. Det finns också möjlighet att delta online.

Kontakta mig på mejl elinor@floding.se eller telefon 0709387563

Läs mer om forskningsprojektet på: https://omstallning.net